Wycena nieruchomości
Uprawnienia zawodowe

 

  Przy realizacji naszych opracowań działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych obowiązujących rzeczoznawców majątkowych.

Opracowania sporządzane są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, który jest zawodem uregulowanym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej. Nabycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez właściwe ministerstwo do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Działalność firmy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm gwarantując wysoki poziom zadowolenia naszych Klientów. 

 


 
O firmie
Profil dzialalności
Uprawnienia zawodowe
Dokumenty
Teren działalności
Kontakt

Zadzwoń i zapytaj o usługę: +48 602 447 431